FUTBALMANIA

Futbalmania je unikátny slovenský projekt v oblasti športu. Prostredníctvom komplexných, dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít vytvárame podmienky pre zlepšenie imidžu futbalu v očiach verejnosti a celkovo jeho návštevnosti. Projekt Futbalmania je vytvorený na základe úspešných lokálnych slovenských projektov, príkladov dobrej praxe zo zahraničia a viacerých edukačných aktivít. Hlavným cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre dlhodobé, udržateľné a nezávislé aktivity priamo v kluboch aj po skončení trvania projektu.

Futbalmania je projekt, na ktorom sme pracovali približne 2 roky, kým prišlo k jeho oficiálnemu spusteniu. Ide o najväčší projekt takéhoto typu v oblasti športu na Slovensku. Na jeho spustenie sme získali významnú podporu z programu Erasmus+. Ako vôbec prvý žiadateľ v histórii zo Slovenska.

Projekt tvoria dve základné línie:

  • aktivity pre verejnosť (realizované sú priamo futbalovými klubmi Fortuna ligy vo svojich komunitách a vo svojich regiónoch počas sezón 2017/2018 a 2018/2019)
  • vzdelávanie (cieľom Futbalmanie nie je iba vytvárať aktivity počas doby trvania projektu, ale práve celková zmena myslenia a prístupu klubov ku svojim „zákazníkom“ a verejnosti)

Kompletné informácie o projekte nájdete na oficiálnej webstránke projektu www.futbalmania.sk

Viac o projekte nájdete aj v našom rozhovore v TA3 https://www.ta3.com/clanok/1113614/host-v-studiu-r-renert-o-projekte-futbalmania.html