Športový deň

Na základe minuloročného úspešného zvládnutia 2. ročníka akcie Športový deň (pre 2.200 osôb 💪) sme dostali dôveru organizácie tejto obrovskej akcie aj tento rok. Tentokrát to však bolo už pre vyše 3.000 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 🙌

Na zvládnutie takéhoto masívneho objemu je jedným z najdôležitejších predpokladov správny výber miesta. Preto sme už od minulého roku skúmali možnosti areálov, aké Slovensko ponúka a ktoré dokážu pojať takýto počet osôb. Nutnosťou bol stategický výber lokality, kam by to nemali priďaleko ani bratislavsko-západoslovenskí, ale ani východoslovenskí účastníci. Výber napokon logicky padol na areál mestského kúpaliska v Banskej Bystrici, ktoré poskytuje dostatočne veľký priestor s plochami na výstavbu veľkého pódia, obsahuje množstvo trávnatých plôch na sprievodné aktivity, ale taktiež zázemie potrebné na prestravovanie niekoľko tisíc osôb a vhodné športoviská na klasické každoročné turnaje. Plusom boli taktiež atraktívne vodné plochy, ktoré sme využili na sprievodný program pre účastníkov 🚣‍♂️

Hneď v úvode akcie sme museli zaparkovať vyše 50 autobusov a 200 automobilov s účastníkmi, ktorí postupne prechádzali akreditáciou, ktorá bola tentokrát vďaka rozvrhnutiu na skupinových a individuálnych prichádzajúcich zvládnutá prvotriedne. Nasledovalo slávnostné otvorenie podujatia Veľkolepá rozlúčka s letom 2018, ktorého moderovania sa tento ročník ujal skvelý Milan Junior Zimnýkoval, za nemalého prispenia zástupcov klienta a nášho stage managera. Zároveň sa s vpustením niekoľko tisíc účastníkov do areálu rozbehli všetky sprievodné aktivity (a že ich bolo neúrekom) a kultúrny program na pódiu, na ktorom si našli to svoje všetky zastúpené vekové kategórie. Mimoriadne posilnený bol najmä program pre deti, keďže práve tí najmenší tvorili najväčšiu časť z počtu účastníkov. Až 1.300 osôb. Alebo teda skôr osôbok 🙂

Športový deň odštartoval paralelným spustením viacerých súťaží a aktivít:

  • súťaž kreativity družstiev
  • futbalový a volejbalový turnaj
  • teambuildingové aktivity
  • Beh pre Anjela
  • kulinárska súťaž vo varení
  • detská olympiáda

Výzvou bolo aj umiestnenie a organizácia 18 partnerských stánkov (najmä ich napojenie na siete), ale najmä výdaj jedla, ktorý sme rozvrhli na niekoľko stanovíšť, aby sme sa vyhli radám a čakaniu, ktoré sme tým takmer úplne eliminovali. Kompletný program bežal bez komplikácií a počasie hralo s nami, keďže slniečko svietilo od skorého rána a účastníci sa počas celého priebehu nerušene bavili ☀️💃🕺

Na podujatí sa spolupodieľalo kvantum subdodávateľov a takisto množstvo technického personálu pod našim vedením, ktorí po niekoľko týždňovej komunikácii zabezpečili stanoviská sprievodných aktivít na jednotku. Účastníci si mohli preto dosýtosti vychutnať atrakcie ako napríklad detská Vedecká hračka, mimoriadne populárny Strider, Vnímavé hračky, maľovanie na tvár, workshop prvej pomoci, jarmok handmade výrobkov, fotokútik s okamžitým vyvolaním fotografie, športové stanovištia Multisport alebo Octago, detská olympiáda so stanovištiami a pečiatkovou súťažou, kreatívno-tvorivé dielne, športová požičovňa so športovým náčiním, ale aj požičovňa člnkov a vodných bicyklov a populárna chill out zóna ✌️😉

S blížiacim sa záverom akcie sa ľudia postupne dostávali do varu, najmä keď sa po vyhlásení výsledkov všetkých turnajov a súťaží na pódiu objavil headliner akcie v kompletnej formácii. Obľúbená slovenská skupina Polemic roztancovala a rozospievala takmer celé osadenstvo a dala skvelú bodku za výborným podujatím. Ľudia sa postupne s ukončením akcie rozišli do svojich domovov a my pevne veríme, že sa s účastníkmi stretneme opäť o rok ❤️

Za našu agentúru hodnotíme 3. ročník akcie Športový deň ako mimoriadne úspešný a náš klient s našou skromnou pomocou opäť dokázal, že je vo svojom obore jednotkou 🥇 ktorá ide príkladom a dbá o blaho svojich zamestnancov viac než dobre! Ale veď posúďte sami z priloženého aftermovie a fotogalérie 🤩